Timmerstugor har gamla anor

Att bo i stuga är oerhört mysigt. Doften av trä kan lätt väcka något primitivt inombords och få tankarna att flyga iväg till förhistoriska tider, oavsett om stugan har allsköns moderniteter såsom el och rinnande vatten eller inte.

Vikingarnas byggnader

Knuttimring anses vara en mycket gammal teknik. I Norden spåras de första timmerstugorna till 800-talet och vikingarnas era. Metoden tros ha kommit till denna region från östra Europa där barrträden stod tätt och timmerstugor är kända sedan förhistorisk tid.

Stockarna lades ovanpå varandra men för att undvika att väggarna blev alltför sneda så lades de omlott på så vis att den första stockens rotända lades åt ena hållet och sedan lades den andra stockens rotvända åt andra hållet. Det mest säregna draget i byggstilen är byggnadernas hörn där stockarnas ändar sticker ut. Dessa kallas för knutskallar. Med tiden kom det att bli vanligt att knutskallarna jämnades till så att hörnen blev släta vilket kort och gott benämndes slätknutar. Stugan tätades gärna med husmossa för att undvika luftdrag eller att insekter och skadedjur tog sig in.

Sverige äldsta timmerbyggnad

Den äldsta timmerbyggnaden som är känd i Sverige är från 1200-talet. Det är Granhults kyrka utanför Nottebäck i Växjö kommun som kan stoltsera med den titeln. Byggnaden är väl värd ett besök. Åldersbestämningen görs med hjälp av den drokronologi, det vill säga genom att undersöka timmerstockarna och försöka räkna ut när timret har avverkats. Det är känt att det finns hundratals svenska timmerstugor som härstammar från innan 1500-talets början men en mer exakt åldersbestämning saknas.

Övriga världen

I största allmänhet ses timrade stugor främst på nordliga breddgrader; I Europa samt i Kina och Japan. Även i Nordamerika är timmerstugor vanliga inslag men det är tack vare de skandinaviska invandrarna. Svenskar känner kanske timmerstugorna bäst som rektangulära verk men i exempelvis Ryssland är oktagonala eller åttakantiga timmerbyggnader vanliga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *